செவ்வாய், மே 10, 2016

NFTE polling stattus


 மொத்த  வாக்குகள் :-279
பதிவானவை :- 272
பதிவு  ஆகாத வாக்குகள் :-7
பதிவு சதவீதம் :- 97.49%


வாக்களித்த தோழர்களுக்கு 
நமது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...