புதன், மார்ச் 18, 2015

இரங்கல்

இரங்கல் 

நம்முடன்  பணியாற்றிய தோழர் .வெங்கிடேசன்  டெலிகாம் மெக்கானிக் சேல்ஸ் பகுதி, உடல்  நல குறைவு காரணமாக  18/03/2015 அன்று  இயற்கை 
எய்தினார் . நாம்  நமது   ஆழ்ந்த இரங்கலையும் , வருத்தத்தையும்  தெரிவித்துக்கொள் கிறோம் .

NATIONAL COUNCIL AGENDA

BPO policy

BPO policy soon for small towns; to help BSNL: Ravi Shankar Prasad

  WHAT IS BPO TO SEE CLICK HERE


(The facility is likely to…)
NEW DELHI: Government will soon finalise a business process outsourcing (BPO) policy for small towns that will create a big business opportunity for state-owned BSNL, which has a vast telecom network across the country, Telecom Minister Ravi Shankar Prasad said today.
"We are likely to finalise the BPO policy for smaller towns soon. Once this policy comes with a proper enabling atmosphere, you understand the kind of opportunity that would explode for BSNL. They would need landline and your landline network is everywhere," Prasad said.