சனி, ஜூன் 28, 2014

JAC meeting with Admn.JCM நிலைக்குழு STANDING COMMITTEE

JCM  நிலைக்குழு 
STANDING COMMITTEE

26/06/2014 அன்று நடைபெற்ற JCM நிலைக்குழு கூட்டத்தில் பின்வரும் பிரச்சினைகள் விவாதிக்கப்பட்டன. நமது சங்கத்தின் சார்பில் தோழர்கள் 
இஸ்லாம் மற்றும் C.சிங் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
 • RM/GRD தோழர்களின்   STAGNATION தேக்கநிலை தீர்வு எட்டப்படவில்லை. எனவே இயக்குனர் HR வசம் பிரச்சினை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
 • போனஸ் வழங்குவது பற்றி அதற்காக அமைக்கப்பட்ட குழுவில் விவாதிக்கப்படும்.
 • 01/01/2007 முதல் சம்பள மாற்ற நிலுவை வழங்குவது பற்றி DOTயிடம் இருந்து பதிலேதும் இல்லாததால் மீண்டும் DOTயை அணுகுவது.
 • ஓய்வு பெற்ற தோழர்களின் 78.2 சத IDA இணைப்பு சம்பந்தமாக DOTக்கு நினைவூட்டல் கடிதம் அனுப்பப்படும்.
 • 78.2 சத IDA இணைப்பின் அடிப்படையில் ஊனமுற்ற தோழர்களுக்கு போக்குவரத்துப்படி மாற்றியமைக்கப்படும்.
 • போட்டித்தேர்வு எழுதி பெற்ற பதவி உயர்வுகளை POST BASED PROMOTIONS  நாலு கட்டப்பதவி உயர்வில் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது  என்ற கோரிக்கையை அதற்காக நியமிக்கப்பட்ட குழு பரிசீலனை செய்யும்.
 • 7100 சம்பளத்தில் இருந்து 6500 சம்பளத்திற்கு இறக்கம் பெற்ற SR.TOA தோழர்கள் அந்தப்பதவி உயர்வை மறுதலித்து அடுத்த பதவி உயர்வை முதற்கட்டப்பதவி உயர்வாகப்பெறலாம். இது  TTA/DRIVER மற்றும்   LDC/TOA மாறுதல் செய்த தோழர்களுக்கும் பொருந்தும்.
 • SC/ST  தோழர்களுக்கு தகுதி மதிப்பெண்களில் தளர்வு செய்தல் பற்றி குழுவின் பரிந்துரை எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
 • LTC மற்றும் மருத்துவப்படிகளை திரும்ப தருதல் பற்றி DIRECTOR(HR) உடன் விவாதிக்கப்படும்.
 • BSNLலில் நியமனம் பெற்ற தோழர்களுக்கு ஓய்வூதியப்பலனில் BSNL பங்காக அடிப்படைச்சம்பளம் மற்றும் பஞ்சப்படியில் 2 சதம் பங்களிப்பு தருதல் சம்பந்தமான பரிந்துரை பற்றி முடிவெடுக்கப்படும்.
 • TM பயிற்சி முடித்து பதவி உயர்வு பெறாத தோழர்களின் நிலை பற்றி எந்த முடிவும் எட்டப்படவில்லை.
 • கருணை அடிப்படை வேலை சம்பந்தமாக மாற்றுத்திட்டங்களை உருவாக்குவது பற்றி சங்கங்களுடன் ஆலோசனை செய்யப்படும்.