புதன், ஆகஸ்ட் 27, 2014

TTA தேர்வு விதிகள் வெளியீடு

TTA  தேர்வு  விதிகள் வெளியீடு 

எதிர்பார்த்து  இருந்த  TTA  தேர்வு  விதிகள் வெளியீடு  செய்யப்பட்டுள்ளது
கல்வி  தகுதி குறைக்கப்படவில்லை . தகுதி  தேர்வு அனுமதி  இல்லை 10% WALKING  மறுப்பு .

http://nftevellore.org/BSNL%20Recruitment%20Rules%20of%20TTA%20of%202014.pdf