சனி, ஜனவரி 30, 2016

kutanthai kuuttam


Retirement

 வாழ்த்துகிறோம் 
நம்முடன்  பணி புரிந்த்  தோழர் ஹனிபா   TM, விருப்ப ஓய்வில்  சென்றார் .அவரது பணிக்காலம்  சிறக்க  வாழ்த்துகிறோம் 

பணி ஓய்வு சிறக்க வாழ்த்துக்கள்!!!

பணி ஓய்வு சிறக்க வாழ்த்துக்கள்!!!


இன்று பணிஓய்வு பெறும் 
மாநிலத்துணைத்தலைவர்
தோழர். தூத்துக்குடி பாலுகோவை  மாவட்ட சங்கத்தின் தூண்களில் 
ஒருவராகத் திகழும் தோழர்  D.R. மருதாசலம் 

பணி ஓய்வு 

சிறக்க  புதுச்சேரி  மாவட்ட சங்கத்தின் வாழ்த்துக்கள்!!