ஞாயிறு, மார்ச் 29, 2015

TMTCLU APRIL 2 EXE


COM.C,SINGH ,MEETING


 கூட்டடத்தில்  ஒருபகுதி

தோழர் செல்வரங்கம் வரவேற்புரை
 தோழர் செல்வம்  உரை

தோழர் பெர்லின் இசாக்  SNATTA உரை

 கூட்டடத்தில்  ஒருபகுதி
தோழர் சம்பத்   SNEA  உரை

 தோழர் ஸ்ரீதர், உரை

 தோழர்சுப்பிரமணியன்   BSNLEU உரை
தோழர் மாரி  உரை
தோழர் சந்தேஷ் வர்  சிங்உரை