செவ்வாய், ஜூலை 28, 2015

Designation Committee Meeting

Designation Committee Meeting : Designation Committee met today.  Consensus reached on New Designations.

1) Regular Mazdoor - Telecom Assistant.    

 2) Telecom Mechanic - Telecom Technician

3) TTA - Junior Engineer.  
 
4) Sr.TOA (NE11 & NE12 ) - Office Superintendent. 


5) Other Sr.TOAs - Office Associate.

ABDUL KALAMஇளமையைத் துறந்தவர் 
முதுமையை மறந்தவர் 

இந்தியாவை  நேசித்தவர் 
இளைஞர்களை சுவாசித்தவர் 

அணுசக்தி ஏற்றியவர் 
மனிதசக்தி போற்றியவர் 

எளிமையைத் தூண்டியவர் 
வலிமையை வேண்டியவர் 

அடக்கம் நிறைந்த மாணவர்  
அறிவு பெருக்கிய ஆசிரியர் 

2020 என தூக்கத்திலும் கனவு கண்டார் 
2015ல் மீளாத்  துயில் கொண்டார்

இராமேஸ்வரத்தின் அன்பு மகன் 
இந்தியத்தாயின் மூத்த மகன் 
 
அண்ணலுக்குப்பின்
நாம் கண்ட நாயகம் 

அப்துல்கலாம் 

புகழ் ஓங்குக..