ஞாயிறு, ஜூன் 03, 2012

ITS அதிகாரிகளுக்கு அள்ளி கொடுத்த சலுகைகளின் பட்டியல்


ITS அதிகாரிகள் BSNL-க்கு வராமல் பெரும் சலுகைகளின் மூலம்மாக 1500 பேர் பல நூறு கோடிகளை பெற்றுள்ளனர்.நமக்கு மறுப்பு- ITS அதிகாரிகளுக்கு வாரி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஜுன் 13 முதல் இதை எதிர்த்து வேலைநிறுத்தம்.
அலவன்ஸ்
1-9-2008
1-1-2011
கல்விப்படி
அதிகபட்சம் ரூ12,000
அதிகபட்சம் ரூ15,000
சிறுகுடும்ப ஆண்டு உயர்வு தொகை
ரூ 550 முதல் ரூ 1000 வரை
25% உயர்வு
ஊனமுற்றகுழந்தை- பராமரிப்பு
மாதம் ரூ 1000
மாதம் ரூ 1250
ஊனமுற்றகுழந்தை- கல்விப்படி
வருடம் ரூ 24,000
வருடம் ரூ 30,000
ஊனமுற்றகுழந்தை- ஹாஸ்டல்
மாதம் ரூ 6000
மாதம் ரூ 7500
பயிற்சிபடி
30% அடிப்படை ஊதியம்+கிராக்கிப்படி
BSNL ல்15% மட்டுமே
போக்குவரத்துப்படி
ஆ1-3200+கிராக்கிப்படி
1600+கிராக்கிப்படி
1-1-2011 முதல்
A1-000+கிராக்கிப்படி
2000+கிராக்கிப்படி
டூர் படிவிமானம்
தங்குமிடம்
போக்குவரத்து
சாப்பாடு செலவு
பிசினஸ்கிளப்வகுப்பு
ரூ5000-ஒரு நாள்
A/C டாக்ஸி
ரூ500-ஒரு நாள்


சிறப்பு படிகள்
ரிமோட்
சிறப்பு பணி
தீவு பணி

மலைஜாதி பகுதி
மோசமான வானிலை பகுதி
இதர செலவு
ரூ400 முதல் 2600 வரை
12.5% முதல்25% வரை அடிப்படைஊதியம்+கிராக்கிப்படி
12.5% முதல்25% வரை
அடிப்படைஊதியம்+கிராக்கிப்படி
ரூ400
ரூ600
ரூ400

25% உயர்வுரூ500
ரூ750
ரூ500