சனி, செப்டம்பர் 29, 2012

வாழ்த்துகிறோம்


நமது மாவட்ட  தோழர் சுப்ரமணியன்  சேல்ஸ் பகுதியில் தினமும் லட்ச ரூபாய்  வியாபாரம்  செய்து  மாதம் சுமார் 30 இலட்சம்  வருவாய் பெருக்கியவர் .அவருக்கு  மாநில அளவில்  விசிட் சஞ்சார் சேவா பதக்கம் வழங்கப்பட்டுள்ளது .அவருக்கு நமது மாவட்ட சங்கம்  வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறது