புதன், பிப்ரவரி 15, 2012

cyclone loan


interest free loan to Pondicherry and Cuddalore staff. Director (HR) agreed to speak to CGM, Tamilnadu for Rs. 10,000/- loan subject to availability of fund.
புதுவை தானே புயல்கடன் தொகை ரூ௧௦௦௦௦ ஆக உயர்த்திட மததியசங்கம் பிரச்சனையை
இயக்குனர் (AR)  அவர்களிடம்  பேசியுள்ளது.
10