வியாழன், டிசம்பர் 25, 2014

VENMANI


AITUC STATE CONFERENCE

 AITUC  மாநில  மாநாட்டில்  தோழர் பட்டாபி, தமிழ்மாநில  செயலர்  பங்கேற்று  உரையாற்றுகிறார் .தோழர்கள்   சேது  ,லட்சம் , மாரி  உட்பட மதுரை காரைக்குடி தோழர்கள்  வரவேற்புக்குழு வில்  செயல் படுகிறார்கள் .
TMTCLUTN  சார்பில் தோழர் செல்வம் ,  மேலும் சார்பாளராக  தோழர்கள் கோவை SSG , காமராஜ்,புதுவை கலந்து கொள்ள உள்ளனர்.

CHRISTMAS GREETINGS