வியாழன், அக்டோபர் 24, 2013

சொசைட்டி செய்திகள்

சொசைட்டி  செய்திகள் 

25/10/2013 முதல் சொசைட்டி  விழா 

கால முன்பணம்  வழங்கப்படும் 

இதற்க்காக .26/10/2013 சனி கிழமை  

சொசைட்டி வேலை  நாளாக 

 இருக்கும் 

BEST UDHAAN SALES EXECUTIVE-COM.S.THIRUMENI

இரண்டாவது  முறையாக  தமிழக 

அளவில்  சிறந்த  UDHAAN SALES 

EXECUTIVE ஆக  தெரிவு 

செய்யப்பட்டுள்ள  புதுவை தோழர் 

எஸ்.திருமேனி டெலிகாம்  

மேக்கானிக்  அவர்களை  மாவட்ட  

சங்கம்  வாழ்த்துகிறது