ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 16, 2015

பிரச்சனைகள்

பொது மேலாளர்/துணைப்பொது மேலாளர்/கோட்டபொறியாளர் ஆகியோரிடம் விவாதித்த பிரச்சனைகள்
1)       வில்லியனுர் ஊழியர்கள் ஓய்வறை-வசதி
2)       கேபிள் பழுது நீக்கம்.சிறியஅளவிலான கொட்டேசன் அடிப்ப்டையில் பழது நீக்கப்படும்
3)       ட்ராப் வயர், பழுதுகள் நீக்க தேவையான அடிப்படையில் வழங்கப்படும்.
4)       காலத்தில் ஊழியர்களுக்கு உபகரணங்கள் வழங்குவது.
5)       கோட்டபொறியாளர் மட்ட ஊழியர் ,நிர்வாகம் கூட்டம் நட்த்தி சேவைகுறைபாடுகளை கேட்டறித்ல்
6)       அனைத்து தொலைபேசி நிலையத்திலும் கழிவறை பராமரிப்பு
7)       டவுன் பகுதி அலுவலகத்தை பழைய A/O அலுவலகத்திற்க்கு மாற்றுதல்.
8)       மிகுதி நேரப்படி பட்டுவாடா
9)       CSC  பணி கலாச்சாரம், ஊழியர்பற்றாக்குறை
10)    SALES,UDHAAN,BTS பகுதி விருப்ப மாற்றல், மறுசீரமைப்பு.
11)    தொலைபேசி பில் வசூல் கிராமங்களுக்கு மாற்று ஏற்பாடு.
12)    AC பழுது காரணமாக D-SLAM,BB  பழுதுகள் நீக்கம்.
13)    OFC/MTCE ,  VIN CSC க்கு T M நியமனம்.
14)    ஊழியர் விருப்பமாற்றல்கள்.
15)    தற்காலிக மாற்றல் நீட்டிப்பு
16)    தோழர்  ADS  விதி 8 மாற்ற்ல்

தலமட்டக்குழு  பழைய பிரச்சனைகள்

1)       சங்க அலுவலகத்திற்க்கு கணிப்பொறி
2)       ஊழியர் சீருடை வழங்குவது
3)       மூலக்குளம்   MDF   
4)       ஊழியர்களுக்கு ESS பயிற்சி

தலமட்டக்குழு புதிய பிரச்சனைகள்
1)       VIN/MTP-CSC க்கு கூடுதல் ஊழியர்கள்,சேவைமேம்படுத்துவது,புதிய CSC திறப்பது.
2)       4 வருடம் முடித்த ஊழியர்களுக்கு BTS/ உதான்/சேல்ஸ் பகுதி விருப்ப மாற்றல்,
3)       மருத்துவ வசதி –குடும்ப பெயர்கள் சரி செய்வது, தகுதியற்றவர்கள் பெயர் நீக்கம்.
4)       ஊழியர்களுக்கு உபகரணங்கள் வழங்குவது
5)       அனைத்து தொலைபேசி நிலையத்திலும் கழிவறை பராமரிப்பு
6)       RLU/RSU தொலைபேசி நிலையங்களுக்கு பிரிண்டர் வசதி
7)       CORPORATE அலுவலக உத்திரவுப்படி சம்பளபட்டியல் வழங்குவது
8)       பழைய கணக்கதிகாரி அலுவலகத்திற்க்கு மாற்றுவது.
9)       கட்டிடங்கள் வாடகைக்கு விடுதல்.
10)    கம்பியூட்டர்/ஸ்கூட்டர் முன்பணம் வழங்குதல்
11)    ஊழியர்களுக்கு ACR குறிப்பு வழங்குதல்,
12)    ஊனமற்றவர்களின் உயர்த்தப்பட்டபோக்குவரத்துப்படி வழங்குதல்
13)    ஊழியர்களுக்கு மாநிலக்குழு முடிவுபடி பேக் வழங்குதல்.
14)    கள்ள நோட்டு கண்டுப்டிக்கும் கருவி கேசியருக்கு வழங்குதல்
15)    செல் எண்கள் பெயர் மாற்றம் எளிதாக்குதல்.
16)     சங்க அலுவலகம் புதுபித்தல்.
17) தொலைபேசி நிலைய  MDF எண்களுக்கு CUG சேவை வழங்குதல்