வெள்ளி, ஜூன் 21, 2013

மாநிலசெயற்குழு—25/06/2013

மாநிலசெயற்குழுகூட்டம் 25/06/2013

 வேலூர்,ஆற்காடு ரோடு, KGN மண்டபத்தில் 

நடைபெறும்.அனைவரும் வருக!

TTA பயிற்சி வகுப்பு

நமது மாவட்ட்தில் நமது சங்க தோழர்கள் S. பசுபதி,

S.விஜயராகவன், A.D.S.சுப்ரமணி, .K. அருண் ஆகியோர்,

 TTA பயிற்சி வகுப்புக்கு 24/06/2013 முதல் செல்ல 

உள்ளனர். அவர்களுக்கு நம்து வாழ்த்துக்கள்