வெள்ளி, ஆகஸ்ட் 03, 2012

78.2% DA merger

02-08-2012 management meeting  approved  78.2%  merger as per the agreement.we expect the same will be approved by board also by last week of august.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக