திங்கள், ஜூலை 25, 2016

COMPLIMENTARY BAG


 COMPLIMENTARY BAG
நமது  மாவட்டத்தில்  COMPLIMENTARY BAG 50% ஊழியர்களுக்கு  வழங்கப்பட்டது .மீதி ஊழியர்களுக்கு வழங்ககிட்ட நிர்வாகம்  மறுத்தது 
போராட்ட அறிவிப்புக்கு பின்னர்  மாநில சங்க தலையீட்டுக்கு பின்னரே   வழங்க  ஏற்கப்பட்டுள்ளது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக