வெள்ளி, மார்ச் 18, 2016

BONUS

நமது  நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டை DPE "Fair"  என் கணக்கிட்டு ள்ளது .லாபத்துடன்  போனஸ் என்ற ஒப்பந்தம் இல்லை என்றால்  போனஸ் ரூ 10000 பெற்றி ருக்க முடியும்.
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக