திங்கள், டிசம்பர் 22, 2014

TALKS ON 22/12/2014

பேச்சுவார்த்தையில்  முன்னேற்றம்  இல்லை . நிர்வாகத்தின் அணுகுமுறையில்  தீர்வு செய்யும்  எண்ணம்  இல்லை . நேரிடை  ஊழியர்களின்  ஓய் வு தியம்  கோடை 2 % த்திலிருவ்து  3% சதம தர முன்வந்துள்ளது . நமது  உறுதியான  போராட்டம்  மட்டுமே  பிரச்சனையை  தீர்க்கும். 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக