திங்கள், ஜூன் 18, 2012

BWA SPECTRUM-PAYMNET WILL BE DELAYED


New Delhi: There’s some bad news for state-owned telecom operator BSNL. The company, which was hoping for a refund of R8,000 crore after the government accepted its request for surrendering its broadband wireless access (BWA) spectrum in 20 circles, would have to wait for more than a year to get the money back.
This is because the department of telecommunications (DoT) has decided that only after the surrendered spectrum is auctioned would it pay the company back, depending on the proceeds from the spectrum sale.
The next round of auctions for BWA spectrum in the 2.5 Ghz band, which BSNL has surrendered, has not yet been planned by the government. Sources said that it could easily take more than a year for it to be scheduled.
The delay in the refund would mean that BSNL would not be able to factor in the amount in its results for the fiscal 2011-12, during which it is


தராமலே 5000 கோடிக்கு 14% வட்டி வாங்கியது போல,ஒருநாள் தாமத்துக்கு ரூ33/ கோடி வாங்கியது போல, நமது பணத்திற்க்கு வட்டி மத்திய அரசு தருமா?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக